مدیر وب سایت

مقالات

پمپ گریز از مرکز

طبق اظهارات بیشتر مورخین دنیس پاپین مهندس فرانسوی متولد 1647، بعنوان مبتکر پمپ گریز از مرکز شناخته شده است که اولین نمونه پمپ گریز از

بیشتر بخوانید