استانداردها

استانداردهای مرتبط با پمپ ها در زمینه طراحی، بازرس، تست و … 

استاندارد API 610

یک استاندارد بین المللی مهندسی است که توسط انجمن مهندسان نفت آمریکا (API) تدوین شده است.

این استاندارد، مشخصات فنی و الزامات ساخت و عملیات پمپ های گریز از مرکز را برای صنایع نفت،گاز و پتروشیمی تعیین می کند. به طور کلی، استاندارد  شامل موارد زیر است:

الزامات ساخت و طراحی پمپ های گریز از مرکز، شامل انتخاب مواد، ابعاد، مشخصات محرک، و حالت های مختلف مانند فشار و دما.

الزامات مربوط به عملیات، شامل نصب، راه اندازی، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات.

الزامات کنترل کیفیت، شامل آزمون ها و بررسی های مورد نیاز برای اطمینان از کارکرد صحیح پمپ.

هدف اصلی از استاندارد API 610 ، افزایش کیفیت و قابلیت اطمینان پمپ های گریز ار مرکز است که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می شوند.